top of page

Adyashanti

Neoficiální stránky věnované tomuto hluboce inspirujícímu duchovnímu učiteli. 

KNIHY

CESTA OSVOBOZENÍ

PÁD DO MILOSTI

EMPTINESS DANCING

Books

ÚRYVKY Z UČENÍ

Největší překážkou k duchovnímu osvícení jsou vaše myšlenky o něm, protože myšlenky vytvářejí o stavu probuzení představy a tyto představy pouze odrážejí nahromaděné vědomosti. Nezáleží na tom jakou představu o své skutečné Podstatě máte, ta představa nemůže být Pravdou. Až tohle uvidíte bude jednoduché vlastní zkušeností přijít na to, co je přímo tady. Prostě to, co je přímo tady - věčné vědomí, ryzí duch.

Z knihy

EMPTINESS DANCING

Když začneme trpět, říká nám to něco velmi cenného. Znamená to, že nevidíme pravdu a že se z pozice pravdy nevztahujeme.

Je to nádherný ukazatel…nikdy neselže.

Z knihy

MY SECRET IS SILENCE

Všechno co existuje je vědomí zjevující se jako, nebo Bůh zjevující se jako, nebo Já zjevující se jako, nebo duch zjevující se jako. Buddha to nazval ne-já. Když tohle uzříte, uvidíte Jednotu. Existuje pouze Bůh. To je všechno co je: Bůh zjevující se jako podlaha, jako lidská bytost, jako stěna, jako židle.

Největším původcem vnějšího i vnitřního konfliktu je naše závislost na interpretaci a hodnocení každého momentu naší zkušenosti. Průběžným posuzováním a hodnocením se oddělujeme od toho co se děje. Cítíme od naší zkušenosti jistý odstup, protože jsme se stali jejím posuzovatelem a už nejsme v jednotě s proudem existence a života.

Z knihy

PÁD DO MILOSTI

Z knihy

EMPTINESS DANCING

In The Press

BIO

Adyashanti, autor knih Pád do milosti, True Meditation, The End of Your World, Emptiness Dancing a My Secert Is Silence, je v Americe narozený duchovní učitel oddaný službě probouzení všech bytostí. Jeho učení je otevřeným pozváním k tomu se zastavit, ptát se a rozpoznat, co je pravdivé a osvobozující v jádru veškeré existence.

 

V roce 1996 byl Adyashanti po 14 letech studia svou učitelkou Zenu požádán, aby učil a dnes poskytuje učení prosté tradic nebo ideologií. “Pravda, na kterou poukazuji není omezená jakýmkoli náboženským rámcem, systémem víry nebo doktrínou, ale je otevřená všemu a k nalezení ve všem.”​

 

Adyashanti sídlí v Kalifornii, kde bydlí se svou manželkou Mukti. Učí v severní Americe, Evropě a Austrálii. Pro více informací navštivte jeho oficiální stránky www.adyashanti.org.

Bio

STUDIJNÍ SKUPINA

Na vyžádání...

brzo

tu

Studijní skupina Adyashantiho Cesty osvobození.

~

Medírna
Sekaninova 22, Praha 2 - Nusle

Studijní skupina

KONTAKT

Případné dotazy jsou vítány. Kontaktní osoba: František Horváth.

Tel: +420 728152688 | adyashanti.cz@gmail.com

Contact
bottom of page