top of page

ÚRYVKY Z UČENÍ

“Až začneme život příjmat takový jaký je, spíš než jej podřizovat našim představám o tom jaký by měl být, když necháme být naši potřebu zkušenost kontrolovat a neustále ji hodnotit, začneme se otvírat životu naprosto odlišným způsobem. Začneme být hluboce ukotveni v tichu. Podstata tohoto ticha spočívá v absenci konfliktu s životem, a když se tomuto bezkonflitnímu stavu budeme otvírat, když se budeme otvírat stavu vnitřního klidu, začneme pozvolna upadat do milosti jiné dimenze bytí - dimenze zakořeněné v hluboké intimitě s našimi životy a samotnou existencí.”

Z knihy Pád do milosti

VŠIML SIS

“Na Boha, vědomí, absolutno 

nebo nedualitu už nemám žádný názor.

Pokud se mnou chcete mluvit,

pak se pojďme sejít tam, kde 

nejsou žádné abstrakce.

Všechno co chci vědět je:

Všimli jste si?

Něco tady je příteli.

Něco tady je - všiml sis?

Je pouze to Tajemství.

Tajemství si všímá, že

pouze Tajemství Je.

Všiml sis?”

 

Z knihy

My Secret is Silence

Přijměte své démony

 

“Jakýkoli druh práce s vědomím probudí vaše anděly a váš nejvyšší potenciál, ale zároveň probudí i vaše démony. V určité fázi se budete muset otočit a těm démonům čelit.

Chcete-li se stát uvědomělejšími, budete si víc uvědomovat všechno - vaše nebe i vaše peklo.

To před čím se snažíte utéct vás vlastní. Dokážete-li se otočit a čelit něčemu, aniž by vás to ohrožovalo, pak už vás to nevlastní.

Vnímání s vaším myšlením nebojuje. Je to jen prostor, ve kterém se myšlení odehrává. A čím víc budete s tím prostorem v souladu, tím klidnějsí bude vaše myšlení.”

Kvůli docela nevinnému nedorozumnění si myslíte, že jste lidská bytost v relativním světě hledající zkušenost jednoty, ale ve skutečnosti jste Ten, co sám sebe jako zkušenost lidské bytosti vyjadřuje.

Z knihy

MY SECRET IS SILENCE

- Z kurzu Cesta osvobozujícího vhledu

Současná situace lidstva a její řešení - 1. část

Současná situace lidstva a její řešení - 2. část

Když se Duch probudí.

Všechny cesty vedou směrem od osvícení.

Víc už brzy...

bottom of page