top of page

STUDIJNÍ SKUPINA

"Zatímco bude některým lidem vyhovovat samostatné studium tohoto učení, studium a sdílení zkušeností ve skupině

s ostatními může být velmi prospěšné. Společný průzkum těchto učení vás může otevřít novým úhlům pohledu, stejně jako vám může poskytnout vzájemnou podporu.

Studijní skupina Cesty osvobození by měla být bezpečným a láskyplným prostředím umožňujícím společný průzkum učení.

Je krajně důležité pamatovat na to, že Cesta není sama o sobě Pravdou, ale prostředkem k uvědomění si Pravdy. Pravda leží ve vás, ne někde jinde. Studováním a praktikováním Cesty osvobození umožňujete zrození a uvědomování si Pravdy ve vás."

 

~Adyashanti

A proto...

 

Se budeme za tímto vznešeným účelem v uvedené dny od 18h. scházet. Setkání bude trvat asi hodinu a půl, nanejvýš pak hodiny dvě, v závislosti na potřebách skupiny. Je samozřejmě klíčové, abyste předtím, než se rozhodnete skupinu navštívit, měli knížku Cesta osvobození přečtenou. Pochopitelně. Téma setkání skupiny určíme společně na setkání předešlém. Součástí setkání bude i společná meditace v tichu. Proto, pokud se rozhodnete přijít, buďte dochvilní, protože byste pozdním příchodem ostatní rušili. Zkrátka buď přijďte včas nebo přijďte příště. 

 

Náklady na pronájem prostoru se budou řešit pomocí dobrovolného příspěvku.

 

Níže najdete několik základních vodítek, kterými se tato skupina, na návrh Adyashantiho, bude řídit.

"1. Studijní skupina by měla být bezpečným a soucitným prostředím umožňujícím průzkum, sdílení a praktikování učení Cesty osvobození.

 

2. Studijní skupiny by měly být zdarma, tedy pokud si skupina pro setkání prostor nepronajímá.

 

3. Nikdo by neměl skupině dominovat, ani vystupovat jako učitel.

 

4. Když někdo sdílí svou zkušenost, tak nesuďte, co sdílí. Jste-li tázáni, pak dejte zpětnou vazbu založenou pouze na vaší zkušenosti. Nesnažte se být učitelem.

 

5. Každý, kdo přijde na setkání poprvé, by měl dostat seznam těchto vodítek. Pokud se jimi studijní skupina neřídí, pak navhruji ji přestat navštěvovat nebo založit jinou studijní skupinu."

 

~ Adyashanti

 

 

 

Pokud se rozhodnete přijít, budu rád, když mi dáte předem vědět na email adyashanti.cz@gmail.com nebo zavoláte na telefon 728 152 688.

 

Děkuji.

 

František Horváth

 

 

bottom of page