top of page

CESTA OSVOBOZENÍ

Cesta osvobození je Adyashantiho stručný a praktický průvodce duchovním probouzením. S dechberoucí jednoduchostí nastiňuje Základy, Orientační myšlenky a Klíčové praxe, které jsou v procesu probouzení se, do absolutní přirozenosti Reality a žití v něm v co nejplnější míře, nezbytné. Kéž je vám tato kniha moudrým společníkem na vaší cestě do toho posvátného místa, do plynutí a vzkvétání existence mimo všechny představy o nás samých.

PÁD DO MILOSTI

Jakmile se dokážeme všeho pustit, uvolnit se a spadnout doprostřed přítomného okamžiku, může nás prostoupit svoboda, kterou všichni hledáme. Tato kniha ukazuje zůsoby, jak se takovému stavu bytí otevřít, jak se otevřít milosti a tomu tajemnému světlu, které září během skrytých a tichých okamžiků. Které v nás zažehává jiskru a mění náš způsob vnímání světa. Máme-li se milosti otevřít, musíme se vzdát iluze, že máme svůj život pod kontrolou, přestat se zabývat minulostí nebo žít budoucností. Poznatky, které Adyashati shromáždil v této knize, by měly sloužit k přemýšlení a meditaci, pomocí které můžete zjistit, zda máte stejnou osobní zkušenost. Pravdu totiž nenejdeme ve slovech, ale pouze v nás samých.

EMPTINESS DANCING

Kdo jste, když vás nenapadají žádné myšlenky? Konec konců, co je za párem očí čtoucích tato slova? V “Emptiness Dancing” vás Adyashanti pozývá k tomu, abyste se probudili do esence toho, co jste, přirozeným a spontánním otevřením mysli, srdce a těla, které drží tajemství ke štěstí a osvobození.

Od prvních fází realizace, po jeho evoluční důsledky, s námi Adyashanti sdílí pokladnici vhledů do těžkostí vnitřního života, nabízejíc lehce srozumitelné a praktické rady týkající se témat jako ego, iluze a “duchovní závislost” nebo soucit, odevzdání se, věčná přítomnost a další. Ať už budete číst kapitoly popořadě nebo si vyberete jen některou z nich, najdete v Adyashantiho moudrosti pochopení a pohotového průvodce “dechberoucím úžasem vaší nekonečné přirozenosti.”

Book no.1
Book no.2
Book no.3
bottom of page